piątek, 22 lipca 2016

SKŁADNIKI CHEMICZNE
Ostatnio chciałam sobie powtórzyć skład chemiczny organizmów. Pomyślałam, że tak na szybko sobie przypomnę co i jak, ale gdy zaczęłam o tym czytać to wciągnęło mnie. Dosłownie. Zrobiłam nawet ikonografię, coś czemu daleko do mapy myśli, ale z pewnością ułatwi zapamiętywanie.
Wszystkie organizmy zbudowane są z pierwiastków. Pierwiastki nie występują jednak w stanie wolnym, lecz jako jony lub składniki związków chemicznych.Natomiast związki chemiczne dzielimy na:

Związki nieorganiczne

Substancje, które nie zawierają atomów węgla. Najważniejsze związki nieorganiczne występujące w organizmach to woda i sole mineralne.
(Wyjątkiem w związkach organicznych jest CO2 i H2CO3 oraz jego sole)

Związki organiczne
Substancje (z wyjątkiem związków wymienionych powyżej), których głównym składnikiem jest węgiel. Ich cząsteczki na ogół mają duże rozmiary i złożoną budowę. Niektóre z nich (białka, cukry, lipidy i kwasy nukleinowe) budują organizmy i odgrywają istotną rolę w ich funkcjonowaniu.

Na poniższych ikonografach, które dla Was własnoręcznie przygotowałam, możecie zobaczyć jak rozkładają się poszczególne składniki chemiczne u rośliny, zwierząt i ludzi.


Metody analizy składu chemicznego organizmów


Aby można było analizować składniki próbki, należy je wyodrębnić za pomocą jednej z metod:

Ekstrakcja polega na wytrząsaniu próbki z rozpuszczalnikiem organicznym, do którego przechodzą substancje nierozpuszczalne w wodzie, jak chlorofil, karoten.
Chromatografia to przepuszczenie próbki (np. zhomogenizowanej tkanki, wydzieliny) przez tzw. nośnik (np. bierne wzdłuż paska bibuły, chromatografia bibułowa, lub tłoczenie przez kolumnę żelu, chromatografia kolumnowa), podczas którego poszczególne składniki migrują z właściwą sobie prędkością, uzależnioną m.in. od masy cząsteczkowej; w ten sposób następuje ich rozdzielenie i staje się możliwa ich identyfikacja.

Elektroforeza wykorzystywana jest do rozdziału dużych cząsteczek (białek, DNA, RNA) i wykorzystuje różnice zarówno w ich masie, jak i ładunku elektrycznym, na specjalnym żelu w polu elektrycznym cząsteczki wędrują z różną prędkością między biegunami (+) i (-).
Metody immunochemiczne polegają na inkubacji płynnej próbki z przeciwciałami (immunoglobulinami), specyficznymi dla poszukiwanych związków, np. hormonów, enzymów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Cześć! Miło, że jesteś!